Contact

ନିନ୍ମରେ ଥିବା ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଚିଠି/ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ନିଜର ନାମ ଓ ଇମୈଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହି ।

Target Image